патент на корисну модель

Патентне бюро ГРЕЙДС ПАТЕНТ пропонує послуги по реєстрації винаходу (корисної моделі).

Винахід (корисна модель) це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Об’єктом винаходу (корисної моделі) може бути:

  • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
  • процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Винахід та корисна модель не повинні суперечити публічному порядку, принципам гуманності і моралі.


Патент на винахід

видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки.
Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки.

Умови патентоздатності винаходу: новизна, винахідницький рівень, промислова придатність.

Строк дії патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж на 5 років.


Патент на корисну модель

видається за результатами формальної експертизи заявки.
Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.


Право на одержання патенту має винахідник та інші особи, які набули право на винахід (корисну модель) за договором чи законом.

Патент надає його власнику:

  • виключне право на використання винаходу (корисної моделі) за власним розсудом;
  • право дозволяти використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійної угоди;
  • виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу (корисної моделі), у тому числі забороняти таке використання.

Заявка на винахід повинна стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов’язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).

Заявка на корисну модель повинна стосуватися однієї корисної моделі.

Заявка складається українською мовою й повинна містити:

  • заяву про видачу патенту на винахід (корисну модель);
  • опис винаходу (корисної моделі);
  • формулу винаходу (корисної моделі);
  • креслення (якщо на них є посилання в описі);
  • реферат.

Вартість послуг: від 10 000 грн.

Отримати консультацію