Торговельна марка

– буквальний переклад англійського “trade mark” — загальноприйнятий світовий термін, в українське законодавство вперше введений в 2003 році з прийняттям Цивільного кодексу України. Кодекс дає наступне визначення: «торговельна марка — будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які здатні відокремлювати товари (послуги), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами».


Товарний знак

– термін російського законодавства, що застосовується поряд з терміном «знак обслуговування». Їх визначення міститися в Законі РФ «Про товарні знаки, знаки обслуговування і найменуваннях місць походження товарів»: «товарний знак і знак обслуговування (далі – товарний знак) — позначення, що служать для індивідуалізації товарів, виконуваних робіт або послуг (далі – товари) юридичних або фізичних осіб ». В Україні термін товарний знак не має нормативно-правового визначення, але перебуває в широкому застосуванні аналогічно російському.


Знак для товарів і послуг

– визначення українського законодавства, введене в 1993 році Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», який діє по теперішній час з численними змінами. Даний закон визначає, що «знак для товарів і послуг – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб».

Таким чином, всі перераховані вище терміни визначають один і той же об’єкт правової охорони та є дуже близькими синонімами. Тому, з нашої точки зору, все три терміни можуть перебувати в користуванні і при цьому повноцінно замінювати один одного.


Бренд

– цей термін служить для позначення торговельних марок, які вже завоювали велику популярність серед споживачів, і, на наш погляд, може застосовуватися щодо відомих торгових марок.


Логотип

– в класичному трактуванні (від грец. “Logos” – слово і “Typos” – відбиток) — оригінальне зображення повного або скороченого словесного найменування фірми або товарів (послуг) фірми. Логотип спеціально розробляється фірмою з метою залучення уваги до неї і до її товарів.


Попереджувальне маркування

TM

– абревіатура, скорочення від англійського “trademark”. Проставляється поруч з торговельною маркою (логотипом, знаком обслуговування, товарним знаком), поданим на реєстрацію відповідно до національного законодавства.

®

– скорочення від англійського “Registered”. Проставляється поруч з уже зареєстрованим товарним знаком (логотипом).

Отримати консультацію