Реєстрація торговельної марки необхідна, якщо Ви:

 • виробляєте товари або надаєте послуги;
 • хочете захиститися від недобросовісної конкуренції;
 • хочете покласти край спробам використання Вашої назви і знака;
 • зацікавлені в просуванні своєї продукції або своїх послуг;
 • хочете мати конкурентні переваги;
 • плануєте заробляти за допомогою ліцензування;
 • бажаєте зареєструвати престижне доменне ім’я * .UA;
 • хочете використовувати свій логотип або назву в рекламі на іншій мові;
 • хочете використовувати маркування ® біля своєї торговельної марки або назви.

Переваги зареєстрованої марки

Зареєструвавши знак і отримавши охоронний документ (свідоцтво), власник отримує ряд незаперечних переваг і прав:

1. Виключне право використання.

Реєстрація знака робить його володаря власником виключних прав на його використання, тобто будь-яке використання цього знака без дозволу власника є незаконним і тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

2. Ефективне вкладання коштів.

Рекламування тільки торговельної марки дешевше, ніж реклама власне продукції або послуг.
Знак для товарів і послуг, як і інші види власності, має свою вартість, яка може істотно зрости з перебігом часу. Відомі випадки, коли вартість знака досягає таких меж, що стає дорожче всіх матеріальних активів підприємства.

3. Об’єкт для продажу (здачі в оренду).

Торговельна марка може бути самостійним товаром і стає таким з моменту його реєстрації. Знак для товарів і послуг може бути предметом продажу, а також здачі в тимчасове користування, в тому числі при укладанні договорів франчайзингу. На підставі укладання договорів про передачу прав або про видачу ліцензії на використання власник виключних прав може отримати істотну матеріальну вигоду, навіть не використовуючи знак самостійно.

4. Нематеріальний актив для статутного фонду або балансу підприємства.

Права власності на зареєстрований товарний знак можуть бути Вашим внеском в статутний фонд підприємства, що створюється або вже працює.
Згідно 8 (восьмого) стандарту бухгалтерського обліку, права на знак для товарів і послуг віднесені до нематеріальних активів. Відповідно, вартість знака може бути поставлена на баланс підприємства або внесена в якості внеску до статутного фонду при створенні фірми.

5. Престижний домен в зоні UA (для торговельних марок України)

З метою запобігання неправомірного використання чужих знаків в системі Інтернет в Україні були введені Правила домена * .UA. Згідно цих правил, отримати домен в зоні UA можуть тільки власники зареєстрованого знака для товарів і послуг.
Таким чином, сайт, створений на такому домені, викличе більше довіри і лояльності аудиторії, так як своїм існуванням підтверджує серйозні наміри і відповідальність власника даної марки, який вивів своє ексклюзивне найменування на рівень державної реєстрації та захисту.

Державна реєстрація торговельної марки надає:

 • Право забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без Вашого дозволу, за винятком випадків, коли використання торговельної марки не визнається порушенням прав власника свідоцтва згідно з законом.
 • Право порушувати судові справи проти несанкціонованого використання Вашої зареєстрованої торговельної марки і вимагати від порушника відшкодування завданих збитків.
 • Право проставляти поряд з товарним знаком попереджувальне маркування про його реєстрацію.
  «Попереджувальне маркування» — це проставлення поруч з товарним знаком символу ®, який вказує, що знак зареєстрований в Україні. Так само попереджувальним маркуванням є позначення ™, яке вказує на те, що заявка на реєстрацію даної торговельної марки знаходиться на розгляді в державній патентній експертизі. Як показує практика, використання вищеописаних символів свідчить про додаткові властивості товару, зокрема, підтвердження його особливого, фірмового статусу, притаманного товарам високої якості.
 • Право вимагати усунення з товару (його упаковки) незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з даним знаком настільки, що їх можна сплутати у відношенні однорідних товарів і послуг.

До відома:
Якщо діяльність власника свідоцтва пов’язана не з виробництвом товарів або послуг, а з веденням посередницької діяльності, він має право проставляти свій зареєстрований товарний знак поруч або замість торговельної марки виробника або особи, яка надає послуги при наявності домовленості між ними.


Функції зареєстрованої марки

Зареєстрована торговельна марка (знак для товарів і послуг) виконує наступні функції:

 • фіксує відмінні риси вироблених Вашим підприємством товарів або послуг;
 • дає ім’я Вашим товарам або послугам;
 • дозволяє споживачеві дізнаватися і запам’ятовувати продукцію або послуги саме Вашого виробництва;
 • доносить до споживача інформацію про товари і послуги Вашого підприємства;
 • стимулює прагнення купити саме Ваші товари або послуги;
 • символізує гарантію якості Ваших товарів або послуг.

Вищеописані функції торговельної марки (знака для товарів і послуг) формують три основні функції:

1. Відмінна (індивідуалізуюча) функція
Торговельна марка служить для фіксації відмінних рис товарів або послуг, вироблених Вашим підприємством. На перенасичених вітчизняному та зарубіжному ринках вироблені Вами товари або послуги марковані Вашим знаком, не загубляться і перестануть бути анонімними. Знак дає ім’я товарам або послугам, які виробляє та продає Ваше підприємство.

2. Гарантійна функція
Торговельна марка символізує гарантію якості товарів або послуг, вироблених Вашим підприємством. У разі, коли Ви досягли гарної якості продукції, що випускається, значення знака зростає незмірно: саме Ваш знак для товарів і послуг буде асоціюватися з якістю цієї продукції. Для споживачів знак служить своєрідним дороговказом, путівником у ринковому лабіринті, що привертає увагу саме до даного товару або послуги, і одночасно — торговельна марка стає гарантом обіцяної якості!

3. Рекламна функція
Ваша торговельна марка повинна дозволяти споживачеві дізнаватися і запам’ятовувати продукцію або послуги саме Вашого виробництва, а так само й стимулювати прагнення купити саме Ваші товари або послуги. Торговельна марка — атрибут ринкової економіки і він є ефективним і, звичайно, цивілізованим засобом просування Вашої продукції на ринок.
Торговельна марка — загальновизнаний елемент конкуренції і відіграє значну роль у розвитку ринкової економіки на тлі не завжди коректної конкурентної боротьби. У ситуації, коли споживач отримує право і можливість вибору товару або послуги, а постачальник отримує вигоду з виробництва та продажу своєї продукції, юридична охорона торгової марки набуває першочергового значення. Зарубіжні і провідні вітчизняні фахівці стверджують, що нині територія ринків — це плацдарм торгових марок.
Рекламна функція знака полягає в тому, що на основі психологічного впливу на споживача забезпечується стійкий інтерес до певного товару, який маркується знаком, і його виробника, який забезпечує таку популярність. Тобто торговельна марка — це невід’ємний елемент реклами, за допомогою якої встановлюється зв’язок товару або послуги з їх виробником.

Три основні, вищеописані функції торговельної марки (відмітна, гарантійна, рекламна), формують найголовнішу для будь-якого підприємця функцію — економічну.

В умовах ринкової економіки, за даними статистики, до 97% реалізованих товарів і послуг маркуються відповідними знаками. 70% споживачів купують товари і послуги, марковані тільки певними знаками. Добре відома, активно рекламована торговельна марка допомагає його власникові зміцнити позиції на ринку, сприяє успішної комерційної реалізації товарів і послуг. Тим самим знак для товарів і послуг дає можливість отримати додатковий прибуток і нерідко диктувати свої ціни. Особливо це стосується “марочної” продукції, що користується попитом.


Патентування або реєстрація — це “легалізація” або матеріалізація віртуального продукту (знака) в реальному світі.

Нематеріальні активи можна вносити в статутний капітал замість майна, грошей і інших матеріальних цінностей, для чого необхідна лише добра воля всіх засновників. Використання інтелектуальної власності в статутному капіталі дає можливість:

 • Сформувати значний за своїми розмірами статутний капітал без відволікання коштів і забезпечити доступ до банківських кредитів і інвестицій, використовуючи інтелектуальну власність як об’єкт застави на рівні з іншими видами майна. Перш за все це стосується підприємств, які створюються за участю іноземних інвесторів. Внесення вартості інтелектуальної власності до статутних фондів створюваних підприємств дає можливість їх власникам претендувати на контрольні пакети акцій цих підприємств.
 • Амортизувати інтелектуальну власність у статутному капіталі і замінити її реальними коштами, включаючи амортизаційні відрахування на собівартість продукції, тобто капіталізувати інтелектуальну власність.
 • Авторам і підприємствам — володарям інтелектуальної власності — стати засновниками (власниками) під час організації дочірніх і самостійних фірм без відволікання грошових коштів.

Кожен інноваційний проект повинен починатися з формування портфеля об’єктів інтелектуальної власності.
Без оформлення прав на такі об’єкти, а також визначення в рамках чинного законодавства їх вартості, очікуваного комерційного результату досягти практично неможливо. Світовий досвід свідчить про те, що питома вага інтелектуальної власності може досягати 35% капіталу виробничих фірм і підприємств, а в деяких галузях суспільного виробництва вона значно перевищує за своєю вартістю класичні майнові об’єкти.

Вартість знака визначається при продажу ліцензії на його використання іншій особі і залежить від значущості, привабливості і запам’ятовування самого знака. Західні і провідні вітчизняні фірми дуже уважно відносяться до розробки власного товарного знака. Вартість розробки знака може починається з $500 і може досягати 50 тисяч доларів і більше. Тривалість використання знака також впливає на його вартість. Дорогим знак стає тоді, коли він стане “сильним”, тобто коли в результаті його рекламування в засобах масової інформації та тривалій роботі на ринку з високою якістю товарів або послуг, які маркуються певним знаком, він став відомим. Трапляється, що “розкручений” товарний знак (бренд, торговельна марка) стає дорожче вартості фірми, що його використовує. Так, наприклад, сталося з усім відомими знаками “Coca-Cola”, “ADIDAS”, “Marllborо”, “Nescafe”, “MacDonald’s” і ін.

У всьому світі власники товарних знаків сподіваються на те, щоб цей цінний об’єкт став стимулом для інвестицій і мав надійний рівень правового захисту.

Товарний знак (знак обслуговування, торговельна марка) — це обов’язковий атрибут конкурентного економічного середовища.

Знак для товарів і послуг в сучасних умовах став способом спілкування між підприємцем, який виробляє товари або пропонує послуги, і споживачем, допомагаючи останньому відрізнити товари або послуги різних підприємців.

Наявність зареєстрованих знаків є найважливішим “козирем” будь-якої компанії в ділових переговорах, а вартість “розкручених” торговельних марок досягає сотень мільйонів доларів. Репутація фірми, її нові підприємницькі методи, удосконалена продукція, прогресивні форми торгівлі закріплюються у свідомості споживача, асоціюючись з товарним знаком і приносять його власнику стабільний прибуток.


Відповідальність за незаконне використання зареєстрованого товарного знака

Кримінальний кодекс України, Стаття 229.

1. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об’єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

Примітка:
Матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі — якщо її розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі — якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.