Процедура реєстрації торгової марки в Україні

Процедура реєстрації торгової марки в Україні 2019-06-11T14:26:54+03:00

Процедура і терміни реєстрації ТМ в Україні

Реєстрацію знаків для товарів і послуг в Україні здійснює Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент).

Як показує практика GRADES PATENT, в середньому процедура реєстрації торгової марки в Україні триває 14-18 місяців. Однак такий тривалий термін не впливає на використання знака, так як термін дії виключних прав починається від дати подання заявки. У випадках, коли Свідоцтво на знак Вам потрібно мати раніше — передбачена прискорена реєстрація (за 8-9 місяців).

В результаті реєстрації власник знака одержує охоронний документ, що підтверджує його виключні права — Свідоцтво на знак для товарів і послуг, яке видається терміном на 10 років, з можливістю його подальшого продовження за умови оплати відповідних зборів.

Порядок дій по захисту торгової марки:

1. Оформлення матеріалів заявки на видачу охоронного свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

  • Розрахунок вартості та відправка в ГРЕЙДС ПАТЕНТ даних про торгову марку і власника;
  • підписання Договору про надання послуг;
  • прийняття Довіреності від Заявника (юридичної або фізичної особи) для представлення інтересів Заявника в Укрпатенті та інших державних установах (хто може бути власником?);
  • класифікація торгової марки відповідно до Міжнародної Класифікації Товарів та Послуг (Ніццька класифікація, остання редакція);
  • оформлення та направлення в Укрпатент матеріалів заявки на проведення експертизи і визначення можливості видачі охоронного свідоцтва України на знак для товарів і послуг;
  • оплата зборів і мит.

Вартість реєстрації торгової марки залежить від ряду факторів. Необхідно визначитися з тим, що саме Ви хочете захистити, хто буде власником Свідоцтва, які товари / послуги будуть проводитися під цією маркою. Також на вартість впливає термін отримання Свідоцтва. Значно підвищити Ваші шанси на успішну реєстрацію допоможе попередній пошук.

2. Рішення експертизи про присвоєння заявці на знак для товарів і послуг індивідуального номера та встановлення дати пріоритету.

Протягом 10 днів з моменту подачі Ви отримаєте розписку Укрпатенту про прийняття заявки до розгляду.

Через 1-2 місяці Ви отримуєте рішення експертизи “Про встановлення дати подачі заявки”. Це “пріоритетний документ”, в якому, заявці на реєстрацію торгової марки присвоюються номер та фіксується дата пріоритету.

Перша стадія розгляду Заявки на реєстрацію торгової марки в Укрпатенті — встановлення дати подачі заявки.

Заявка перевіряється на наявність всіх необхідних документів і матеріалів, а також перевіряється факт оплати держбору. У разі, якщо матеріали заявки відповідають всім встановленим правилам, заявникові направляється повідомлення про встановлення дати подачі заявки на знак для товарів і послуг.

Права на торгову марку починають діяти безпосередньо з цієї дати. Такий документ надає заявнику право маркувати заявлене позначення міжнародним маркуванням ТМ. Маркування ТМ означає, що дана торгова марка знаходиться на розгляді в Укрпатенті і попереджає конкурентів і споживачів про охорону торгової марки законодавством України.

3. Рішення експертизи про відповідність матеріалів заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг вимогам Закону.

Через 6-7 місяців після подачі заявки за стандартною процедурою Ви отримуєте рішення експертизи про відповідність матеріалів заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг ЗУ “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” — результат проведення формальної експертизи.

Друга стадія розгляду Заявки на реєстрацію торгової марки в Укрпатенті — формальна експертиза.

Перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки і відповідність їх вимогам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також проводиться перевірка відповідності заявленого переліку товарів і послуг Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП). У разі невідповідності матеріалів заявки якій-небудь із встановлених вимог заявникові надсилається повідомлення із зазначенням порушеної вимоги. Протягом двох місяців заявник має можливість виправити помилку або внести уточнення в матеріали заявки. Якщо матеріали заявки відповідають всім встановленим вимогам, заявка переходить на наступну стадію.

4. Рішення експертизи про реєстрацію знака для товарів і послуг та можливості видачі охоронного Свідоцтва.

Через 12-14 місяців після подачі заявки Ви отримуєте “Рішення експертизи про реєстрацію знака для товарів і послуг та можливості видачі Вам охоронного свідоцтва України на знак для товарів і послуг” — результат проведення кваліфікаційної державної експертизи.

Третя стадія розгляду Заявки на реєстрацію торгової марки в Укрпатенті — кваліфікаційна експертиза — перевіряє знак на відповідність відносним критеріям охороноздатності, визначених Законом. При перевірці знака проводиться пошук на тотожність і схожість з раніше зареєстрованими і поданими на реєстрацію позначеннями, з подальшим порівнянням виявлених позначень із заявленим знаком. У разі виявлення тотожних або схожих до ступеня змішування знаків, заявнику надсилається повідомлення із зазначенням порушеного критерію. Протягом двох місяців заявник має можливість надати аргументовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака.
Якщо знак відповідає всім встановленим критеріям охорони або якщо експертиза погодилася з доводами заявника щодо реєстрації знака, заявнику надсилається рішення про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг.

5. Процедура внесення до Державного реєстру знаків для товарів і послуг інформації про Вашу зареєстровану торгову марку (знак для товарів і послуг) і публікація відомостей в офіційному бюлетені України “Промислова власність”.

Після отримання позитивного рішення за заявкою заявник повинен оплатити державне мито за видачу свідоцтва і державний збір за публікацію у встановленому розмірі. Потім протягом 1-2 місяців здійснюється процедура внесення до Державного реєстру знаків для товарів і послуг інформації про зареєстровану торгову марку і публікація відомостей в офіційному бюлетені України “Промислова власність”.

Після отримання охоронного свідоцтва на знак для товарів і послуг, його власник має право проставляти поряд із зареєстрованою торговою маркою (знаком для товарів і послуг) міжнародне маркування ®, яка вказує на те, що дана торгова марка зареєстрована на території України і охороняється чинним законодавством.

Перевірити вартість та подати заявку!