Прайс-лист з реєстрації ТМ в Україні

1. Попередній пошук торговельної марки на тотожність і схожість

Розширений пошук словесного (або зображувального) позначення на тотожність і схожість по одному класу МКТП.
Результат пошуку — список знайдених позначень з бібліографічними даними.
600 гривень
 • за кожен додатковий клас МКТП
200 гривень
Надання звіту про результати пошуку з оцінкою ризиків і ймовірності успішної реєстрації, з коментарями фахівця. 800 гривень

У разі проведення пошуку комбінованого позначення (словесна + графічна частина) зазначені в таблиці ціни множаться на 2.

Термін проведення пошуку: від 1 до 3 робочих днів.

Перевірка можливих перешкод в реєстрації домена UA.
Пошук словесного позначення на тотожність (100% збіг) у всіх класах МКТП.
400 гривень
Пошук нематеріальних активів власника.
Вибірка всіх торговельних марок, що належать конкретній фізичній або юридичній особі. Звіт у вигляді списку торговельних марок з бібліографічними даними про них.
1200 гривень
Пошук для процесів нейминга і маркетингу конкурентів.
Вибірка всіх торговельних марок, заявлених щодо конкретного виду товарів або послуг (у межах одного класу МКТП). Звіт у вигляді електронної таблиці з можливістю пошуку.
2400 гривень

Терміни проведення даних видів пошуку: від 1 до 3 робочих днів.

2. Реєстрація торговельної марки в Україні. Стандартна процедура.

Державний збір за подання заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг і проведення експертизи по 1 класу МКТП (для однієї фізичної юридичної особи) 4000 гривень
Оплата послуг GRADES PATENT за оформлення матеріалів заявки на реєстрацію торговельної марки:

 • Первинний системно-структурний аналіз торговельної марки на відповідність абсолютним критеріямохороноздатності (Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”);
 • Класифікація торговельної марки згідно МКТП (Міжнародної класифікації товарів і послуг, Ніццької класифікації, остання редакція);
 • Складання та оформлення матеріалів заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг;
 • Направлення матеріалів заявки в Укрпатент з подальшою передачею звітних документів Заявнику;
 • Надання пріоритетного документа за заявкою на реєстрацію знаку для товарів і послуг Заявнику.

Даний обсяг послуг призначений для клієнтів, хто хоче витратити мінімум коштів і виконати частину робіт самостійно. Ця ціна включає вартість послуг Патентного Бюро по подачі Вашої заявки і передбачає самостійну оплату Вами необхідних зборів і мит. Робота Бюро вважається виконаною після надання Вам розписки Укрпатенту про успішне прийняття заявки до розгляду.

800 гривень
Оплата послуг GRADES PATENT за ведення переписки за матеріалами заявки на торговельну марку, НЕ ПОВ’ЯЗАНОЇ з запереченнями проти рішень винесених Укрпатенту:

 • Складання Довіреності від Заявника торговельної марки;
 • Надання результатів проведення формальної експертизи за заявкою на реєстрацію торговельної марки;
 • Надання результатів проведення кваліфікаційної експертизи за заявкою на реєстрацію торговельної марки — рішення Укрпатенту про видачу охоронного свідоцтва України.

Дана оплата передбачає, що Бюро бере на себе повний цикл діловодства за Вашою заявкою. Це передбачає оформлення Довіреності, по якій всю переписку за Вашою заявкою, а також оплату необхідних зборів і мит Бюро виконує в Ваших інтересах самостійно, лише інформуючи Вас про проходження стадій реєстрації. Робота Бюро вважається виконаною після надання Вам рішення Укрпатенту про видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг, або рішення кваліфікаційної експертизи про відмову в реєстрації (відмова може бути викликана тим, що хтось подав заявку на схожу ТМ раніше Вас). При позитивному вирішенні далі виконуються послуги з. п.2.3.

400 гривень
Державний збір за подання матеріалів заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг (додатково за кожний наступний клас після 1-ого класу МКТП) 4000 гривень
Оплата послуг GRADES PATENT щодо складання та оформлення матеріалів заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг за кожний наступний клас більше 1-ого класів МКТП 100 гривень
Доплата за послуги GRADES PATENT щодо складання та оформлення матеріалів заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг для юридичної особи 200 гривень
Доплата за послуги GRADES PATENT щодо складання та оформлення матеріалів заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг для групи осіб 300 гривень
Державний збір за подачу заявки на реєстрацію торговельної марки, в разі якщо зображення знака заявляється кольоровим 1000 гривень

У разі якщо, право на отримання охоронного свідоцтва на знак для товарів і послуг бажає отримати група фізичних осіб або група юридичних осіб, то вищенаведені державні збори збільшуються на 30%.

Державний збір за публікацію про видачу свідоцтва на торговельну марку в чорно-білому зображенні за кожний клас МКТП 600 гривень
Додатково за публікацію кольорового зображення 200 гривень
Державне мито за видачу охоронного Свідоцтва на торговельну марку 85 гривень
Комплекс послуг GRADES PATENT пов’язаних з отриманням свідоцтва України на торговельну марку:

 • Проведення в інтересах Заявника сплати державного мита, за публікацію про видачу охоронного свідоцтва на торговельну марку
 • Проведення в інтересах Заявника оплати державного збору за видачу охоронного свідоцтва на торговельну марку
 • Підготовка, оформлення та направлення до Державної патентну експертизу супровідних документів про сплату державного мита за видачу охоронного свідоцтва України на торгову марку і державного мита за публікацію про видачу охоронного свідоцтва України на торговельну марку
 • Отримання і вручення Заявникові охоронного свідоцтва України на знак для товарів і послуг
300 гривень

3. Реєстрація торговельної марки в Україні. Прискорені процедури.

Процедури передбачають, що заявка на реєстрацію за стандартною процедурою (п.2.1.) Вже подана і оплачена.

Оплата послуг Філії Укрпатенту за проведення прискореної експертизи торговельної марки по 1 класу МКТП щодо словесного або зображувального позначення 5220 гривень
 • по кожному додатковому класу МКТП більше 1 (одного)
612 гривень
Оплата послуг Філії Укрпатенту за проведення прискореної експертизи торговельної марки по 1 класу МКТП щодо комбінованого позначення (словесно-графічний знак) 9396 гривень
 • по кожному додатковому класу МКТП більше 1 (одного)
960 гривень
Оплата послуг GRADES PATENT за організацію проведення прискореної експертизи торговельної марки:

 • складання клопотання про проведення прискореної експертизи
 • ведення переписки в процесі прискореної експертизи і надання звіту про результати проведення прискореної експертизи Заявникові
1200 гривень

4. Подовження свідоцтва на знак для товарів і послуг

Виконується кожні 10 років.

Державний збір за подовження терміну дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа, за кожні 10 років, за 1 клас МКТП 12000 гривень
Державний збір за подовження терміну дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа, за кожні 10 років, додатково за кожен клас більше 1-го класу МКТП 1200 гривень
Оплата послуг GRADES PATENT за подовження терміну дії свідоцтва на знак для товарів і послуг за кожні 10 років 800 гривень

5. Передача прав на торговельну марку

Державний збір за внесення в держ. реєстр відомостей про надання ліцензії на використання торговельної марки 2400 гривень
Державний збір за внесення в держ. реєстр відомостей про передачу права власності на одну торговельну марку 2400 гривень
Оплата послуг GRADES PATENT
Складання Договору про надання ліцензії на використання торговельної марки 3000 гривень
Підготовка супровідної документації в Департамент інтелектуальної власності і реєстрація Договору про надання ліцензії 800 гривень
Складання Договору про передачу права власності на використання торговельної марки 3000 гривень
Підготовка супровідної документації в Департамент інтелектуальної власності і реєстрація Договору про передачу права власності 800 гривень

Можлива будь-яка форма оплати.