Прайс-лист з реєстрації ТМ в Україні

Прайс-лист з реєстрації ТМ в Україні 2019-07-22T11:28:45+03:00

Прайс-лист з реєстрації ТМ в Україні

1. Визначення патентної чистоти торгової марки

оплата послуг GRADES PATENT за пошук слова в одному класі МКТП 100 гривень
за пошук кожного наступного слова, в одному класі МКТП 50 гривень
за пошук в кожному додатковому класі МКТП 100 гривень

Результат даного пошуку не дає гарантії успішної реєстрації марки, що заявляється, оскільки не охоплює знаки для товарів і послуг, що знаходяться на момент пошуку на стадії реєстрації в Укрпатенті.
Даний вид пошуку рекомендується як початковий, так як в разі позитивного результату (знайдені тотожності з існуючими торговими марками) такий пошук дозволяє заощадити час (1-2 дні замість 12-14) і гроші, вибравши для наступного етапу пошуку іншу марку або змінивши заявлену.

Оплата послуг Філії Укрпатенту за проведення пошуку по 1 класу МКТП на тотожність і схожість щодо словесного або зображувального позначення 864 гривні
 • за кожен додатковий клас МКТП
174 гривні
Оплата послуг Філії Укрпатенту за проведення пошуку по 1 класу МКТП на тотожність і схожість щодо комбінованого позначення 1728 гривень
 • за кожен додатковий клас МКТП
348 гривень
Оплата послуг GRADES PATENT за організацію проведення пошуку на тотожність і схожість серед зареєстрованих торгових марок і заявок які знаходяться на реєстрації:

 • складання клопотання про проведення пошуку для виявлення патентної чистоти (новизни) торгової марки;
 • надання звіту про проведений пошук на тотожність і схожість у вигляді списку зареєстрованих торгових марок і заявок які знаходяться на реєстрації;
400 гривень
Консультація спеціалістів GRADES PATENT (письмовий звіт) за результатами пошуку, оцінка ймовірності успішної реєстрації. 800 гривень

2. Реєстрація торгової марки в Україні. Стандартна процедура.

Державний збір за подання заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг і проведення експертизи по 1 класу МКТП (для однієї фізичної юридичної особи) 4000 гривень
Оплата послуг GRADES PATENT за оформлення матеріалів заявки на реєстрацію торгової марки:

 • Первинний системно-структурний аналіз торгової марки на відповідність абсолютним критеріямохороноздатності (Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”);
 • Класифікація торгової марки згідно МКТП (Міжнародної класифікації товарів і послуг, Ніццької класифікації, остання редакція);
 • Складання та оформлення матеріалів заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг;
 • Направлення матеріалів заявки в Укрпатент з подальшою передачею звітних документів Заявнику;
 • Надання пріоритетного документа за заявкою на реєстрацію знаку для товарів і послуг Заявнику.

Даний обсяг послуг призначений для клієнтів, хто хоче витратити мінімум коштів і виконати частину робіт самостійно. Ця ціна включає вартість послуг Патентного Бюро по подачі Вашої заявки і передбачає самостійну оплату Вами необхідних зборів і мит. Робота Бюро вважається виконаною після надання Вам розписки Укрпатенту про успішне прийняття заявки до розгляду.

800 гривень
Оплата послуг GRADES PATENT за ведення переписки за матеріалами заявки на торгову марку, НЕ ПОВ’ЯЗАНОЇ з запереченнями проти рішень винесених Укрпатенту:

 • Складання Довіреності від Заявника торгової марки;
 • Надання результатів проведення формальної експертизи за заявкою на реєстрацію торгової марки;
 • Надання результатів проведення кваліфікаційної експертизи за заявкою на реєстрацію торгової марки — рішення Укрпатенту про видачу охоронного свідоцтва України.

Дана оплата передбачає, що Бюро бере на себе повний цикл діловодства за Вашою заявкою. Це передбачає оформлення Довіреності, по якій всю переписку за Вашою заявкою, а також оплату необхідних зборів і мит Бюро виконує в Ваших інтересах самостійно, лише інформуючи Вас про проходження стадій реєстрації. Робота Бюро вважається виконаною після надання Вам рішення Укрпатенту про видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг, або рішення кваліфікаційної експертизи про відмову в реєстрації (відмова може бути викликана тим, що хтось подав заявку на схожу ТМ раніше Вас). При позитивному вирішенні далі виконуються послуги з. п.2.3.

400 гривень
Державний збір за подання матеріалів заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг (додатково за кожний наступний клас після 1-ого класу МКТП) 4000 гривень
Оплата послуг GRADES PATENT щодо складання та оформлення матеріалів заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг за кожний наступний клас більше 1-ого класів МКТП 100 гривень
Доплата за послуги GRADES PATENT щодо складання та оформлення матеріалів заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг для юридичної особи 200 гривень
Доплата за послуги GRADES PATENT щодо складання та оформлення матеріалів заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг для групи осіб 300 гривень
Державний збір за подачу заявки на реєстрацію торгової марки, в разі якщо зображення знака заявляється кольоровим 1000 гривень

У разі якщо, право на отримання охоронного свідоцтва на знак для товарів і послуг бажає отримати група фізичних осіб або група юридичних осіб, то вищенаведені державні збори збільшуються на 30%.

Державний збір за публікацію про видачу свідоцтва на торговельну марку в чорно-білому зображенні за кожний клас МКТП 600 гривень
Додатково за публікацію кольорового зображення 200 гривень
Державне мито за видачу охоронного Свідоцтва на торгову марку 85 гривень
Комплекс послуг GRADES PATENT пов’язаних з отриманням свідоцтва України на торгову марку:

 • Проведення в інтересах Заявника сплати державного мита, за публікацію про видачу охоронного свідоцтва на торгову марку
 • Проведення в інтересах Заявника оплати державного збору за видачу охоронного свідоцтва на торгову марку
 • Підготовка, оформлення та направлення до Державної патентну експертизу супровідних документів про сплату державного мита за видачу охоронного свідоцтва України на торгову марку і державного мита за публікацію про видачу охоронного свідоцтва України на торгову марку
 • Отримання і вручення Заявникові охоронного свідоцтва України на знак для товарів і послуг
300 гривень

3. Реєстрація торгової марки в Україні. Прискорені процедури.

Процедури передбачають, що заявка на реєстрацію за стандартною процедурою (п.2.1.) Вже подана і оплачена.

Оплата послуг Філії Укрпатенту за проведення прискореної експертизи торгової марки по 1 класу МКТП щодо словесного або зображувального позначення 5220 гривень
 • по кожному додатковому класу МКТП більше 1 (одного)
612 гривень
Оплата послуг Філії Укрпатенту за проведення прискореної експертизи торгової марки по 1 класу МКТП щодо комбінованого позначення (словесно-графічний знак) 9396 гривень
 • по кожному додатковому класу МКТП більше 1 (одного)
960 гривень
Оплата послуг GRADES PATENT за організацію проведення прискореної експертизи торгової марки:

 • складання клопотання про проведення прискореної експертизи
 • ведення переписки в процесі прискореної експертизи і надання звіту про результати проведення прискореної експертизи Заявникові
1200 гривень

4. Подовження свідоцтва на знак для товарів і послуг

Виконується кожні 10 років.

Державний збір за подовження терміну дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа, за кожні 10 років, за 1 клас МКТП 12000 гривень
Державний збір за подовження терміну дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа, за кожні 10 років, додатково за кожен клас більше 1-го класу МКТП 1200 гривень
Оплата послуг GRADES PATENT за подовження терміну дії свідоцтва на знак для товарів і послуг за кожні 10 років 800 гривень

5. Передача прав на торгову марку

Державний збір за внесення в держ. реєстр відомостей про надання ліцензії на використання одного знака для товарів і послуг 400 гривень
Державний збір за внесення в держ. реєстр відомостей про передачу права власності на одну торгову марку 600 гривень
Оплата послуг GRADES PATENT
Складання Договору про надання ліцензії на використання торгової марки, підготовка супровідної документації в Держдепартамент інтелектуальної власності і реєстрація Договору про надання ліцензії 3000 гривень
Додатково за складання Договору про надання ліцензії на використання торгової марки, щодо кожного передбаченого ліцензійним договором знака для товарів і послуг більше одного 500 гривень
Складання Договору про передачу права власності на використання однієї торгової марки, підготовка супровідної документації в Держдепартамент інтелектуальної власності і реєстрація Договору про передачу права власності 3000 гривень
Додатково за складання Договору про передачу права власності стосовно кожного передбаченого договором знака більше одного 500 гривень

Можлива будь-яка форма оплати.