Передача прав на торговельну марку.
Ліцензійний договір.

Згідно Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг “:

“Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.” (ст.16 п.7 Закону).

“Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.” (ст. 16 п. 8 Закону)

Передача прав на торговельну марку — договір, за яким власник свідоцтва на знак для товарів і послуг передає за певну винагороду всі виключні права на використання знака іншій особі — правонаступнику.

Переваги передачі прав на торговельну марку для ВЛАСНИКА:

 • отримання очікуваної вигоди відразу ж при укладанні договору.

Переваги отримання прав на торговельну марку для ПРАВОНАСТУПНИКА:

 • правонаступник стає власником знака;
 • виключне право розпорядження знаком на свій розсуд (в т.ч. видача ліцензій).

Ліцензійний договір — угода, за якою власник свідоцтва на знак для товарів і послуг (ліцензіар) надає зацікавленій особі (ліцензіату) право користуватися цим знаком за певну винагороду і на обговорених умовах.

Переваги видачі ліцензії на торговельну марку для ЛІЦЕНЗІАРА:

 • ліцензіар залишається власником торговельної марки;
 • можливість обмеження прав, що передаються (по території, часу, обсягу прав);
 • можливість видачі необмеженого числа ліцензій на торговельна марка;
 • можливість паралельного використання знака поряд з ліцензіатами;
 • можливість вибору оптимальної оплати за видачу ліцензії (роялті, паушальний платіж або їх комбінація).

Переваги отримання ліцензії на торговельну марку для ЛІЦЕНЗІАТА:

 • можливість випуску продукції під вже розкрученою торговельної маркою;
 • економія коштів на розробку і виведення на ринок власної торговельної марки;
 • можливість видачі субліцензій (при виключній ліцензії).
Отримати консультацію