Аудит об’єктів інтелектуальної власності компанії

Кожна серйозна компанія має в своєму активі певні об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ), що становлять її “патентний портфель”. Для належної правової охорони і отримання прибутку необхідно знати і розуміти його цінність, а для цього — провести аудит об’єктів ІВ. Ця процедура не менш важлива, ніж бухгалтерський або податковий аудит, і дозволяє власнику отримати цілісне уявлення про склад своєї інтелектуальної власності, виявити, які об’єкти ІВ ще потребують охорони, визначити як в цілому ефективніше використовувати свої ОІВ.

В ході аудиту ОІВ власники компанії отримують відповідь на ряд питань, а саме:

 • чи є в наявності охоронні документи на ОІВ — патенти, свідоцтва, чи дійсні вони, чи вчасно сплатили необхідні державні мита;
 • в якому стані знаходяться бухгалтерські документи (і чи є такі) про постановку зареєстрованих ОІВ на облік як нематеріальних активів;
 • при наявності ліцензійних договорів — чи відбуваються своєчасні і повні ліцензійні платежі;
 • чи існують невирішені проблеми, пов’язані з розподілом прав на ОІВ;
 • чи існують недоліки в управлінні ОІВ і як їх усунути.

Також в ході аудиту ОІВ надається консультація з питань складання договорів з працівниками підприємства і третіми особами (договорів про конфіденційність і комерційну таємницю, ліцензійних договорів, а також договорів про передачу виключних прав на об’єкти інтелектуальної власності), оцінки об’єктів інтелектуальної власності, і їх постановці на бухгалтерський облік, по внесенню об’єктів інтелектуальної власності до статутного фонду підприємства, з питань оподаткування операцій з використанням об’єктів інтелектуальної власності, щодо розрахунку ліцензійних платежів, авторської винагороди за використання об’єктів інтелектуальної власності і т.п.

Для чого необхідна ця послуга:

 • Інвентаризація портфеля існуючих ОІВ компанії.
 • Виявлення можливих фактів порушення прав на зареєстровані ОІВ третіх осіб.
 • Постановка наявних ОІВ на баланс підприємства як нематеріальний актив (НМА).
 • Включення НМА в Статутний фонд підприємства.
 • Можливість оптимізації оподаткування підприємства.
 • Використання НМА в якості застави.
 • Структурування патентного портфеля — визначення того, які ОІВ не уявляють цінності, а які відносяться до ключових.
 • Виявлення незахищених ОІВ, що вимагають правової охорони.

Вартість аудиту ОІВ залежить від сфери діяльності та масштабів підприємства. За результатами аудиту замовник отримує детальний звіт та рекомендації щодо подальших дій з управління ОІВ.

Отримати консультацію